Servisní poplatek

12. 6. 2012

Česko-slovenské satelitní platformy Skylink a CS Link dosud poskytovaly všechny služby spojené s příjmem satelitní televize bezplatně. Poplatky se týkaly pouze zákazníků, kteří využívali placené televizní programy. Abychom při rostoucích nákladech byli schopni i nadále udržet současnou úroveň našich služeb, zavádíme s účinností od 1. 9. 2012 jednotný Servisní poplatek.

Servisní poplatek pokrývá náklady na provoz, administraci, technické zajištění a podporu poskytování služeb satelitní televize CS Link/Skylink včetně provozu zákaznického servisu.

Servisní poplatek nesouvisí se zvolenou programovou nabídkou a vztahuje se na všechny uživatele služeb Skylink a CS Link. U přístupových karet, pro které nebude Servisní poplatek k datu jeho účinnosti uhrazen, dojde v souladu s platnými Všeobecnými obchodními podmínkami k zastavení poskytování služby Skylink, resp. CS Link.

 

Výše servisního poplatku
Výše Servisního poplatku činí 29 Kč za měsíc, resp. 348 Kč za rok za každou přístupovou kartu Skylink a CS Link (viz Ceník)

Přístupové karty, pro které nebude Servisní poplatek uhrazen, nebude možné dále používat pro příjem žádných kódovaných programů, tedy ani pro neplacenou nabídku.

Servisní poplatek bude automaticky zahrnut do ceny placených balíčků Skylink a CS Link, není tedy nutné jej platit zvlášť. Cena placených balíčků se nemění.

Komu a kdy vzniká povinnost platit Servisní poplatek

  • Pro karty registrované před 1. 9. 2012 je Servisní poplatek nutno platit až po uplynutí 24 měsíců od data registrace karty*.
  • Pro karty registrované 1. 9. 2012 a později se Servisní poplatek platí až po uplynutí 12 měsíců od data registrace*.

* vztahuje se i na karty Skylink VÝMĚNA

Jak hradit Servisní poplatek

 Měsíčně    29 Kč  jen SIPO nebo Inkaso z účtu (první měsíc zdarma)
 Ročně  348 Kč  všemi standardními platebními metodami

(viz Ceník / Jak předplatit)

Nové Všeobecné obchodní podmínky
V souvislosti se zavedením Servisního poplatku vstupují dne 15. 6. 2012 v platnost nové Všeobecné obchodní podmínky Skylink i CS Link (ke stažení ZDE). Uvedené změny jsou promítnuty do znění těchto nových Všeobecných obchodních podmínek.

Za vyslovení souhlasu s novým zněním Všeobecných obchodních podmínek se považuje, mimo jiné způsoby uvedené ve stávajících Všeobecných obchodních podmínkách, také jedna z následujících možností:

  • automatické přijetí návrhu změny smlouvy ze strany uživatele uhrazením Servisního poplatku dle nových Všeobecných obchodních podmínek.
  • akceptace zvýhodněných nabídek, včetně nabídek obsahujících již předplacení Servisního poplatku na určitou dobu (např. přístupové karty Skylink VÝMĚNA) provedené v době od nabytí účinnosti nových Všeobecných obchodních podmínek;
  • automatické uzavření nové smlouvy, ke kterému dochází s novou objednávkou programových balíčků.

V případě, že se rozhodnete nepřijmout nové VOP, jsme nuceni v souladu s příslušnými ustanoveními platných Všeobecných obchodních podmínek a zákona vypovědět náš dosavadní smluvní vztah.

VÝHODNÝ TIP
(pro zákazníky s neplacenou nabídkou a starou kartou CryptoWorks)

Pořiďte si kartu Skylink VÝMĚNA za 600 Kč a získejte následující výhody:

•     Při registraci do 31. 8. 2012 neplatíte Servisní poplatek následujících 24 měsíců (úspora 696 Kč).

•     Při registraci do 31. 7. 2012 získáte navíc 2 měsíce promo vysílání všech programů Skylinku.

Kartu Skylink VÝMĚNA může zákazník Skylinku získat některým z těchto způsobů:
- zakoupit v prodejně satelitní techniky nebo elektro, například ZDE
- objednat přes registrační web Skylinku na dobírku za 600 Kč/24 € vč. DPH (poštovné hradí Skylink),
- objednat na dobírku E-mailem na adrese skylink@skylink.cz nebo skylink@skylink.sk,
- objednat na dobírku telefonicky na Zákaznické lince Skylinku - 595 694 310 (ČR), 02/20 250 241 (SR).

Karta Skylink VÝMĚNA je typu Irdeto ICE, to znamená, že funguje jak v nových přijímačích s certifikovaným dekodérem Irdeto označených Skylink READY (seznam ZDE), tak i ve většině starých přijímačů s certifikovaným dekodérem CryptoWorks.

Jak registrujete kartu VÝMĚNA?
1. Zapněte satelitní přijímač se starou kartou CryptoWorks na program ČT1 (STV1) a ověřte, zda řádně funguje.

2. Pokud ano, vypněte satelitní přijímač a vyjměte starou kartu CryptoWorks. Vložte novou kartu VÝMĚNA a zapněte přijímač. Během několika minut začne program ČT1 opět fungovat. Kompatibilitu přijímače s kartou ověřte přepínáním na různé programy Skylinku.

3. V případě, že vše funguje, proveďte co nejdříve registraci karty VÝMĚNA dle postupu uvedeného v balení karty. Pokud váš přijímač s kartou korektně nespolupracuje, doporučujeme poradit se s odborníkem v nejbližší prodejně satelitní techniky. Řešením může být přehrání softwaru vašeho přijímače nebo jeho výměna za některý z moderních přijímačů Skylink READY (seznam ZDE).

4. V okamžiku registrace se na novou kartu VÝMĚNA přenesou všechny aktuálně aktivní programy z původní karty.

5. Původní karta CryptoWorks bude nejpozději do 24 hodin po registraci deaktivována.

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy ohledně Servisního poplatku najdete ZDE.