Obchodní informace

Všeobecné obchodní podmínky
1) Úvodní ustanovení

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu EUSAT.COM se řídí obchodním zákoníkem č.513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dále se řídí níže uvedenými podmínkami. Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, prodejce) a kupujícího (zákazník).
2) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

a) Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu EUSAT.COM jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

b) Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

c) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých povinných, formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

d) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

e) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

f) Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu EUSAT.COM, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
3) Platební podmínky

V současné době můžete platit v internetovém obchodě EUSAT.COM těmito způsoby:

a) dobírkou - tento způsob platby zvolíte v případě, kdy chcete zboží zaplatit přímo při přebírání zboží od přepravní společnosti, která Vám jej doveze.

b) hotově - tento způsob platby zvolíte v případě, kdy chcete zboží zaplatit přímo v sídle naší společnosti (podmínkou je telefonická domluva s dodavatelem).

c) bankovním převodem – (koncoví uživatelé) tento způsob platby zvolíte v případě, že chcete peníze za zboží převést na náš účet (platba se provádí předem). Zboží je Vám po připsání peněz na náš účet následně doručeno již bez jakýchkoliv dalších poplatků. Platbu poukážete na následující účet: GE Capital Bank - 167528405/0600. Jako variabilní symbol použijte číslo objednávky, které bude uvedeno v potvrzovacím emailu.

d) bankovním převodem – (prodejci AN-SAT techniky) tento způsob platby je umožněn pravidelným odběratelům a státním institucím, které mají možnost nakoupit u nás zboží na fakturu. Platbu poukážete na následující účet: GE Capital Bank - 167528405/0600. Jako variabilní symbol použijete číslo faktury.

e) splátkový prodej - v současnosti jednáme s příslušnými finančními společnostmi, takže již brzy budete u nás moci nakupovat na splátky.

Ceny za odebírané zboží jsou na tomto webu pravidelně aktualizovány. Velkým dealerům a dalším odběratelům jsou ceny stanoveny na základě odběrů. U větších odběratelů, nebo v případě velkého jednorázového odběru stanovíme ceny individuálně, formou slev z dealerských kategorií.
4) Dodací podmínky

Při objednání do 12 hod. garantujeme dodávku většiny zboží do 48 hodin. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Při nákupu nad 10.000 Kč (bez DPH), zajistíme dopravu zboží dopravní službou zcela zdarma!! Dopravu kamkoliv po ČR zajišťuje prodávající prostřednictvím:

Česká pošta - Profi balík - 100 Kč – tento způsob dodání si mohou zvolit podnikatelé nebo firmy. Zboží Vám zašleme přes expresní službu České pošty. Zboží je důkladně zabalené (protinárazové - bublinkové obálky, krabice apod.) a pojištěné proti poškození. V případě, že by Vás Česká pošta v tento den nezastihla na Vaší adrese, nechá Vám ve schránce oznámení o uložení zásilky na Vaší poště s odpovídajícím PSČ. Zboží si můžete převzít na Vaší poště ještě ten den večer nebo v průběhu následujících šesti dnů, kde bude uložena zásilka na Vaše jméno.

Česká pošta - Obchodní balík - 100 Kč – tento způsob dodání si mohou zvolit koncoví zákazníci. Zboží Vám zašleme přes expresní službu České pošty. Zboží je důkladně zabalené (protinárazové - bublinkové obálky, krabice apod.) a pojištěné proti poškození. V případě, že by Vás Česká pošta v tento den nezastihla na Vaší adrese, nechá Vám ve schránce oznámení o uložení zásilky na Vaší poště s odpovídajícím PSČ. Zboží si můžete převzít na Vaší poště ještě ten den večer nebo v průběhu následujících šesti dnů, kde bude uložena zásilka na Vaše jméno.

General Parcel Servis - balíková služba - 100 Kč (bez DPH) - zboží Vám zašleme přes expresní balíkovou službu General Parcel Čechy. Zboží je důkladně zabalené (protinárazové - bublinkové obálky, krabice apod.) a pojištěné proti poškození. Zboží bude doručeno přímo na Vaši adresu. Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby. V případě, že by Vás balíková služba v tento den nezastihla na Vaší adrese, nechá Vám ve schránce oznámení o uložení zásilky na regionálním depu. Telefonicky si můžete objednat opětovné doručení na místo a v čase (mezi 9-16 hod.), který si s pracovníky domluvíte. Toto druhé doručení je zdarma. Případně si můžete zboží odebrat i na Vašem regionálním depu společnosti General Parcel Čechy.

Vlastní doprava – prodejcům AN-SAT techniky ve specifických případech (jako jsou velké objednávky nebo objemné zásilky) a po domluvě zajišťujeme dodávku zboží vlastními dopravními prostředky. V takovém případě je doprava zcela zdarma!!

Osobní odběr – emailem nebo telefonicky Vám sdělíme, že je zboží skladem a můžete si jej u nás ve smluvenou dobu (kterou prosím uveďte do poznámky) odebrat. Výhodou je předvedení přístrojů, poradenství a možnost doporučení doplňků. Nevýhodou je nutná cesta do našeho VO.
5) Reklamace

a) Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu EUSAT.COM a právním řádem platným v ČR.

b) Zboží reklamujte přímo u prodejce EUSAT.COM na adrese uvedené v záručním listu.

c) Před odesláním reklamovaného zboží doporučujeme z praktických důvodů nejprve telefonické nebo e-mailové sdělení prodejci.

d) Výměna nebo vrácení zboží je možná pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.

e) Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Prodejce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.

Dále viz reklamační řád.
6) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí plnění. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po obdržení vráceného zboží vrátí prodávající zákazníkovi zpět odpovídající částku sníženou o transakční náklady (zejména poštovné, balné, dobírečné, aj.) předem dohodnutým způsobem. Maximální výše transakčních nákladů může činit v případě prodeje v České republice 300 Kč, v případě prodeje do zahraničí mohou transakční náklady být i vyšší. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.
7) Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od smluvního přepravce, příp. v provozovně prodávajícího při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží daňový doklad.

b) Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

c) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník požádá.

d) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

e) Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nebo nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.
8) Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

c) Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení.

d) Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
9) Ochrana osobních údajů

Internetový obchod EUSAT.COM si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky. Vaše data nebudou v žádném případě poskytnuta třetí osobě. Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu EUSAT.COM a to pouze pro účely provedení nezbytných účetních operací a přímé komunikace s Vámi.
Závěrečná ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

b) Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu EUSAT.COM, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

c) Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.